Mobilhistoria

År 1973 blev Martin Cooper världens första person att ringa ett samtal via en mobil telefon. Den första telefonen utan sladd var uppfunnen och Cooper, som då jobbade på Motorola, ringde samtalet utifrån in till en fast telefon.

oldphoneSom vanligt tar det sedan ganska många år innan den tekniska utvecklingen har tagit så många steg framåt att vanliga konsumenter kunde börja använda den. Priset per enhet behövde pressas samt storleken på den ”mobila enheten”. Det var inte förrän på 90-talet som mobilen började användas allt mer frekvent av privatpersoner. Fortfarande var dessa mycket dyra (i jämförelse med idag) och modellernas batterier räckte inte ens en hel dag. Att ha med sig två batterier för att byta mitt på dagen var inte en helt ovanlig syn ända in på mitten av 90-talet. Telefonen användes då främst till att ringa med och skicka sms. Visserligen fanns det några enkla spel (ex. snake) men det var inte något som man främst använde telefonerna till.

Med åren minskade modellerna i storlek, antennen byggdes in och fler funktioner skapades. Bland annat kom kamera, röstinspelningsmöjlighet samt polyfoniska ljudsignaler.

Men det stora steget togs när smartphone lanserades. Nu blev uppkoppling mot nätet en självklarhet och därmed skapades helt nya funktioner och möjligheter. Mobilen hade blivit en ”bärbar minidator”. Med möjlighet att surfa, använda tusentals appar, spela spel, film m.m har funktionera för telefonen mångdubblats. Det är i grunden en telefon men den största tid som personer använder den är inte till att ringa eller att skicka sms.

Idag har det till och med gått så långt att mobilberoende börjar ses som en ny folksjukdom. Bland annat har Kolmårdens Behandlingshem märkt att antalet personer som hör av sig och vill ha hjälp med sitt mobilberoende ökat starkt. Man är då oftast beroende av surfandet så i ordets rätta bemärkelse är det inte telefonen i sig de är beroende av. Exempel på problem som människor haft (som sökt vård på Kolmården) är att de inte kunnat låta bli att surfa på Hemnet, Blocket, Tradera. Utöver det är det lätt att förstå att social media även skapar ett stort beroende av telefonen.

Tomas Danielsson (beteendevetare) lyfter upp två aspekter till att beroende kan växa fram. Enligt honom är det nyfikenhet och bekräftelse. Nyfikenheten kan ligga bakom de som surfar på kvällstidningars sidor samt Hemnet medan bekräftelse framförallt är det som ligger bakom beroende som växer fram från stor tid på Facebook, Twitter och liknande.

Dagens mobiler gör oss idag mycket flexibla, tillgängliga och mobila. Men det finns alltså även en baksida.